Pokolenie 1600

 

Misja Fundacji Senior Economicus

Misją Fundacji Senior Economicus jest działalność oświatowa na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie w zakresie szerzenia wiedzy z finansów i ubezpieczeń. Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

Zespół

Prezes Fundacji
Katarzyna Godlewska

Kontakt dla Mediów
info@senioreconomicus.pl